+90 216 350 58 41

Değerlerimiz

Ortak Değerler: Optima teknik çalışanları ortak değerlerde bir araya gelerek çalışmalarını yürütürler.

Yenilikçilik: Her zaman yeniliğe açık olmak, hem sektörel hem kurumsal tüm yeni gelişmeleri yakından izlemek başarıda en önemli etkenlerden biridir.

Özdisiplin: Özdisiplin özgüveni de beraberinde getirir. Çalışanlarımız bunun bilincindedir.

Müşteri Odaklılık: Müşteri odaklılık şirketin tüm fonksiyonlarında müşteriyi ön plana çıkarmaktır. Optima teknik için müşteri en önemli öz varlıktır, şirketin öncelikleri arasında ilk sıradadır ve şirketin yapılanması, işleyişi, hedefleri, temel stratejileri ve rekabet modelleri onun üzerine kurulmuştur.

Sosyal Sorumluluk: Optima teknik taşıdığı sosyal sorumluluk çerçevesinde doğaya, eğitime, bilime ve toplumsal yaşama katkıda bulunmak için çaba gösterir.

Sürekli Gelişim: Rekabet gücünü artırmanın temelinde sürekli gelişim yatar. Bu amaçla gerek grup içi gerekse profesyonel kuruluşlardan alınan destek ile çeşitli kurs ve seminerlerle çalışanların bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi hedeflenir.

Güvenilirlik: Konut gibi kalıcı değerler üreten bir grup olarak güvenilirlik birinci derecede önemlidir ve Optima teknik bu alanda maksimum özveri ile güvenirliliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmaktadır.

Stratejiler: Optima teknik hedefleri belirlenen ana stratejiler çerçevesinde şekillenmiştir.

• Kurum Değerini Artırmak
• Müşteri Memnuniyetini Artırmak
• Yeni Ürün ve Üretim Teknolojileri Geliştirmek ve Uygulamak
• Çalışanların Bağlılığını ve Motivasyonunu Artırmak
• Kaynakları Etkin Kullanmak